1.
BIELSKI, Bartłomiej & DRZYMAŁA, Daria. MANAGING SUPPLY NETWORKS BASED ON THE SMART CITY CONCEPT – A REVIEW OF GOOD PRACTICES. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie [online]. 30 wrzesień 2021, T. 48, nr 2, s. 7–15. [udostępniono 27.1.2023]. DOI 10.12775/AUNC_ZARZ.2021.02.001.