1.
KACPRZAK, Krzysztof, PIETRASZEWSKA, Aleksandra & WASĄŻNIK, Michał. COMPUTER SIMULATION GAMES IN TEACHING PRODUCTION MANAGEMENT. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie [online]. 21 grudzień 2020, T. 47, nr 4, s. 7–19. [udostępniono 29.9.2023]. DOI 10.12775/AUNC_ZARZ.2020.04.001.