1.
KRUSZEWSKA, Milena. CONTEMPORARY SLAVERY FORMS AND HUMAN – TRAFFICKING IN THE 21ST CENTURY. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie [online]. 23 listopad 2020, T. 47, nr 3, s. 19–30. [udostępniono 18.1.2022]. DOI 10.12775/AUNC_ZARZ.2020.03.002.