1.
KOZŁOWSKA, Anna. Oddziaływanie reklamy na motywy zakupowe: ramy koncepcyjne. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie [online]. 21 luty 2014, T. 40, s. 109–124. [udostępniono 4.12.2021]. DOI 10.12775/AUNC_ZARZ.2013.009.