1.
LUDWIKOWSKA, Małgorzata. Błędy popełniane w systemie motywacji pracowników. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie [online]. 7 luty 2013, T. 39, s. 153–165. [udostępniono 28.1.2023]. DOI 10.12775/AUNC_ZARZ.2012.011.