1.
TADYCH, Jakub. Strategiczna Karta Wyników – narzędzie pomiarowe czy coś więcej?. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie [online]. 7 luty 2013, T. 39, s. 35–42. [udostępniono 1.6.2023]. DOI 10.12775/AUNC_ZARZ.2012.003.