1.
PERLAK, Jakub. CHARACTERISTICS OF SELF-ORGANIZING TEAMS IN AGILE PROJECT MANAGEMENT: A CASE STUDY. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie [online]. 16 wrzesień 2019, T. 46, nr 1, s. 19–27. [udostępniono 28.11.2022]. DOI 10.12775/AUNC_ZARZ.2019.002.