1.
KEIL, Svetlana. SPECJALIZACJA I JEJ ZNACZENIE DLA INNOWACJI – PERSPEKTYWA HISTORYCZNA W ODNIESIENIU DO KONCEPCJI STRATEGII INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie [online]. 22 marzec 2019, T. 45, nr 4, s. 77–87. [udostępniono 27.9.2023]. DOI 10.12775/AUNC_ZARZ.2018.046.