1.
KOZŁOWSKA, Anna & PAŃKOWSKI, Andrzej. ZASTOSOWANIE MODELU AIDA W OCENIE SKUTECZNOŚCI REKLAMY INTERNETOWEJ. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie [online]. 25 kwiecień 2018, T. 45, nr 1, s. 59–68. [udostępniono 1.12.2022]. DOI 10.12775/AUNC_ZARZ.2018.005.