1.
YUDIN, Vladimir. RODZAJE I WYBRANE ASPEKTY AGRO RYZYKA. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie [online]. 1 marzec 2018, T. 44, nr 4, s. 199–208. [udostępniono 21.5.2024]. DOI 10.12775/AUNC_ZARZ.2017.060.