1.
CHOWANIEC, Magdalena Anna. CONTROLLING JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie [online]. 6 lipiec 2018, T. 45, nr 2, s. 39–49. [udostępniono 5.2.2023]. DOI 10.12775/AUNC_ZARZ.2018.019.