1.
GUZEK, Monika Katarzyna. ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W PRZEZWYCIĘŻANIU RÓŻNIC KULTUROWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH MIĘDZYNARODOWYCH. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie [online]. 6 lipiec 2018, T. 45, nr 2, s. 7–16. [udostępniono 4.6.2023]. DOI 10.12775/AUNC_ZARZ.2018.016.