1.
KOZŁOWSKA, Anna. REKLAMA KOSMETYKÓW LUKSUSOWYCH: KRYTYCZNA ANALIZA MODELI REKLAMOWYCH. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie [online]. 31 październik 2017, T. 44, nr 4, s. 39–51. [udostępniono 7.12.2021]. DOI 10.12775/AUNC_ZARZ.2017.049.