1.
SENCZYSZYN, Ewelina. ELEMENTY SPRAWNEGO DZIAŁANIA KADRY KIEROWNICZEJ W UKIERUNKOWYWANIU POŻĄDANYCH ZACHOWAŃ ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie [online]. 2 czerwiec 2017, T. 44, nr 2, s. 7–17. [udostępniono 4.10.2022]. DOI 10.12775/AUNC_ZARZ.2017.015.