1.
KOZŁOWSKA, Anna. CELE REKLAMOWE. WERYFIKACJA ZAŁOŻEŃ. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie [online]. 1 wrzesień 2016, T. 43, nr 2, s. 125–139. [udostępniono 22.1.2022]. DOI 10.12775/AUNC_ZARZ.2016.023.