1.
DREWS, Agnieszka. KOMPARACJA WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PAŃSTWACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie [online]. 25 sierpień 2016, T. 43, nr 1, s. 89–101. [udostępniono 26.2.2024]. DOI 10.12775/AUNC_ZARZ.2016.006.