1.
KRUPA, Patryk. WYKORZYSTANIE NARZĘDZIA IT DO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie [online]. 25 sierpień 2016, T. 43, nr 1, s. 75–88. [udostępniono 24.7.2024]. DOI 10.12775/AUNC_ZARZ.2016.005.