Drabkowska-Skarba, M. „SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CZY CELOWE DZIAŁANIA MARKETINGOWE? – ANALIZA PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORSTWA NEXT PLC”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, t. 42, nr 4, czerwiec 2016, s. 115-3, doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2015.051.