Flak, O., i G. Głód. „WYNIKI KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW WEDŁUG BAROMETRU BIZNESU W 2014 W POLSCE, CZECHACH I NA SŁOWACJI”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, t. 42, nr 2, listopad 2015, s. 111-35, doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2015.023.