Kalinowski, M. „ZASTOSOWANIE GIER DECYZYJNYCH W ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, t. 42, nr 2, listopad 2015, s. 101-10, doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2015.022.