Niedzielski, E. „ROZBIEŻNOŚCI PRAKTYKI I TEORII ZARZĄDZANIA”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, t. 42, nr 2, listopad 2015, s. 21-32, doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2015.017.