Leoński, W. „WORK – LIFE BALANCE JAKO PRAKTYKA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, t. 42, nr 1, sierpień 2015, s. 127-3, doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2015.010.