Bohdziewicz, P. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi W Organizacji Jako Obszar Zastosowania Logistyki”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, t. 41, nr 2, maj 2015, s. 9-20, doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2014.013.