Szymański, G. „Postawa Dzieci Wieku Wczesnoszkolnego Do Reklamy Telewizyjnej”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, t. 41, nr 1, grudzień 2014, s. 163-7, doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2014.011.