Winiaszewska, N. „ROLA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI PRZEZ KLIENTA BRANŻY ODZIEŻOWEJ”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, t. 48, nr 2, grudzień 2021, s. 43-58, doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2021.02.004.