Kozłowska, A. „Oddziaływanie Reklamy Na Motywy Zakupowe: Ramy Koncepcyjne”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, t. 40, luty 2014, s. 109-24, doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2013.009.