Ludwikowska, M. „Błędy popełniane W Systemie Motywacji pracowników”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, t. 39, luty 2013, s. 153-65, doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2012.011.