Liczmańska, K. „Promocja Konsumencka W Warunkach Zakazu Reklamy Publicznej”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, t. 38, grudzień 2011, s. 91-102, doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2011.007.