Lewandowski, M. „POMIAR MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA WIEDZĄ I INFORMACJĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, t. 45, nr 4, kwiecień 2019, s. 115-22, doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2018.049.