Keil, S. „SPECJALIZACJA I JEJ ZNACZENIE DLA INNOWACJI – PERSPEKTYWA HISTORYCZNA W ODNIESIENIU DO KONCEPCJI STRATEGII INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, t. 45, nr 4, marzec 2019, s. 77-87, doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2018.046.