Kozłowska, A., i A. Pańkowski. „ZASTOSOWANIE MODELU AIDA W OCENIE SKUTECZNOŚCI REKLAMY INTERNETOWEJ”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, t. 45, nr 1, kwiecień 2018, s. 59-68, doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2018.005.