Yudin, V. „RODZAJE I WYBRANE ASPEKTY AGRO RYZYKA”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, t. 44, nr 4, marzec 2018, s. 199-08, doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2017.060.