Chowaniec, M. A. „CONTROLLING JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, t. 45, nr 2, lipiec 2018, s. 39-49, doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2018.019.