Guzek, M. K. „ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W PRZEZWYCIĘŻANIU RÓŻNIC KULTUROWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH MIĘDZYNARODOWYCH”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, t. 45, nr 2, lipiec 2018, s. 7-16, doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2018.016.