Senczyszyn, E. „ELEMENTY SPRAWNEGO DZIAŁANIA KADRY KIEROWNICZEJ W UKIERUNKOWYWANIU POŻĄDANYCH ZACHOWAŃ ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, t. 44, nr 2, czerwiec 2017, s. 7-17, doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2017.015.