Drews, A. „KOMPARACJA WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PAŃSTWACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, t. 43, nr 1, sierpień 2016, s. 89-101, doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2016.006.