Krupa, P. „WYKORZYSTANIE NARZĘDZIA IT DO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, t. 43, nr 1, sierpień 2016, s. 75-88, doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2016.005.