[1]
M. Gojny, „KIERUNKI ROZWOJU ZARZĄDZANIA JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO”, AUNC_ZARZ, t. 43, nr 1, s. 115–126, lip. 2016.