[1]
M. Ludwikowska, „Błędy popełniane w systemie motywacji pracowników”, AUNC_ZARZ, t. 39, s. 153–165, luty 2013.