Drabkowska-Skarba, M. (2016) „SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CZY CELOWE DZIAŁANIA MARKETINGOWE? – ANALIZA PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORSTWA NEXT PLC”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 42(4), s. 115–135. doi: 10.12775/AUNC_ZARZ.2015.051.