Gierańczyk, W. i Sadoch, A. (2016) „REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE AKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW PUBLICZNEGO WSPARCIA INNOWACJI W OKRESIE 2011-2013”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 42(4), s. 59–77. doi: 10.12775/AUNC_ZARZ.2015.047.