Gojny, M. (2016) „KIERUNKI ROZWOJU ZARZĄDZANIA JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 43(1), s. 115–126. doi: 10.12775/AUNC_ZARZ.2016.008.