Flak, O. i Głód, G. (2015) „WYNIKI KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW WEDŁUG BAROMETRU BIZNESU W 2014 W POLSCE, CZECHACH I NA SŁOWACJI”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 42(2), s. 111–135. doi: 10.12775/AUNC_ZARZ.2015.023.