Dobrowolska, E. (2015) „POMIĘDZY RYWALIZACJĄ A WSPÓŁPRACĄ – STRATEGIA KOOPETYCJI W KLASTRACH ICT”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 42(2), s. 83–100. doi: 10.12775/AUNC_ZARZ.2015.021.