Niedzielski, E. (2015) „ROZBIEŻNOŚCI PRAKTYKI I TEORII ZARZĄDZANIA”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 42(2), s. 21–32. doi: 10.12775/AUNC_ZARZ.2015.017.