Leoński, W. (2015) „WORK – LIFE BALANCE JAKO PRAKTYKA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 42(1), s. 127–137. doi: 10.12775/AUNC_ZARZ.2015.010.