Glabiszewski, W. (2015) „Potencjał absorpcyjny w świadomości naczelnego kierownictwa banków”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 41(2), s. 143–152. doi: 10.12775/AUNC_ZARZ.2014.024.