Bohdziewicz, P. (2015) „Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji jako obszar zastosowania logistyki”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 41(2), s. 9–20. doi: 10.12775/AUNC_ZARZ.2014.013.