Szymański, G. (2014) „Postawa dzieci wieku wczesnoszkolnego do reklamy telewizyjnej”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 41(1), s. 163–173. doi: 10.12775/AUNC_ZARZ.2014.011.