Winiaszewska, N. (2021) „ROLA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI PRZEZ KLIENTA BRANŻY ODZIEŻOWEJ”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 48(2), s. 43–58. doi: 10.12775/AUNC_ZARZ.2021.02.004.